Menu Close

Author: Bruhaspati

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय अकरावा Swami Charitra Saramrut Adhyay 11

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय अकरावा (Swami Charitra Saramrut Adhyay 11) ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला हा अध्याय online वाचायला मिळेल. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय…

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय दहावा Swami Charitra Saramrut Adhyay 10

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय दहावा (Swami Charitra Saramrut Adhyay 10) ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला हा अध्याय online वाचायला मिळेल. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय…

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय नववा Swami Charitra Saramrut Adhyay 9

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय नववा (Swami Charitra Saramrut Adhyay 9) ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला हा अध्याय online वाचायला मिळेल. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय…

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय आठवा Swami Charitra Saramrut Adhyay 8

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय आठवा (Swami Charitra Saramrut Adhyay 8) ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला हा अध्याय online वाचायला मिळेल. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय…

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय सातवा Swami Charitra Saramrut Adhyay 7

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय सातवा (Swami Charitra Saramrut Adhyay 7) ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला हा अध्याय online वाचायला मिळेल. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय…

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय सहावा Swami Charitra Saramrut Adhyay 6

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय सहावा (Swami Charitra Saramrut Adhyay 6) ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला हा अध्याय online वाचायला मिळेल. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय…

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय पाचवा Swami Charitra Saramrut Adhyay 5

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय पाचवा (Swami Charitra Saramrut Adhyay 5) ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला हा अध्याय online वाचायला मिळेल. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय…

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय चौथा Swami Charitra Saramrut Adhyay 4

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय चौथा (Swami Charitra Saramrut Adhyay 4) ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला हा अध्याय online वाचायला मिळेल. श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय…

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय तिसरा Swami Charitra Saramrut Adhyay 3

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ धन्य धन्य ते या जगती । स्वामीचरणी ज्यांची भक्ती । त्यांसी नाही पुनरावृत्ती । पद पावती कैवल्य ॥१॥ गताध्यायी कथा…

श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय दुसरा Swami Charitra Saramrut Adhyay 2

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ कामना धरोनी जे भजती । होय त्यांची मनोरथपूर्ति । तैसेचि निष्काम भक्ताप्रती । कैवल्यप्राप्ती होतसे ॥१॥ नृसिंहसरस्वती प्रगट झाले ।…