Menu Close

Category: Editorials

भारतीय आणि आत्मनिर्भरता

भारतीय आणि आत्मनिर्भरता या खरंच २ वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. भारतीय माणूस आपल्या सोयीप्रमाणे देशभक्त आणि स्व-हित बघतो. जेव्हा आपल्याला ती वस्तू हवी असते, तेव्हा आपण…