Menu Close

Category: Stotra

कनकधारा स्तोत्र – Kanak Dhara Stotra Lyrics in Marathi

कनकधारास्तोत्रम् अंगहरे पुलकभूषण माश्रयन्ती भृगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम। अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवताया:।।1।। मुग्ध्या मुहुर्विदधती वदनै मुरारै: प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। माला दृशोर्मधुकर विमहोत्पले या सा मै श्रियं…

महालक्ष्मी अष्टकम – Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in Marathi

॥ महालक्ष्म्यष्टकम ॥ नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥१॥ नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि। सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥२॥ सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि। सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥३॥ सिद्धिबुद्धिप्रदे…

श्री महालक्ष्मी स्तोत्र – Mahalaxmi Stotra Lyrics in Marathi

।।श्री महालक्ष्मी स्तोत्र।। सुंदरे गुणमंदिरे करुणाकरे कमलोद्भवे। सिद्धचारण पूजिती जनवंदिते महावैश्णवे।।1।। त्राहि हो मज पाही हो मज पाही हो महालक्ष्मी। हेमभावन रत्नकोन्दण हे सिंहासन आसनी।।2।।…

घोरकष्टोद्धारण स्तोत्र – Ghorkashtodharan Stotra Lyrics in Marathi

|| घोरकष्टोधरणस्तोत्रम || श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वम् सदैव । श्रीदत्तास्मान्पाहि देवाधिदेव ।। भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्ते । घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। १।। त्वम् नो माता त्वम् पिताऽऽप्तोऽधिपस्त्वम् । त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वम्…

शिव ताण्डव स्तोत्र – Shiv Tandav Stotra Lyrics in Hindi

जटा टवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेऽव लम्ब्यलम्बितां भुजंगतुंग मालिकाम्। डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव: शिवम् ॥१॥ जटाकटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिंपनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। धगद्धगद्धगज्ज्वल ल्ललाटपट्टपावके किशोरचंद्रशेखरे रतिः…

श्री गणपति अथर्वशीर्ष – Ganpati Atharvashirsha Lyrics in Marathi

श्री गणेशाय नमः। ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि । त्वमेव केवलङ् कर्ताऽसि। त्वमेव केवलम धर्ताऽसि । त्वमेव केवलम् हर्ताऽसि। त्वमेव सर्वङ् खल्विदम् ब्रह्मासि ।…

श्रीशिवस्तुति – Shri Shiv Stuti Lyrics in Marathi

कैलासराणा शिवचंद्रमौळी । फणींद्र माथां मुकुटी झळाळी । कारुण्यसिंधू भवदुःखहारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १ ॥ रवींदु दावानल पूर्ण भाळी । स्वतेज…