Menu Close

Category: Environment

श्री क्षेत्र घोरवडेश्वर

ghorawadeshwar dongar

श्री क्षेत्र घोरवडेश्वर पुण्यापासून २० किलोमीटर वर श्री क्षेत्र घोरवडेश्वर हे एक निसर्गरम्य डोंगरावर वसलेले शिव-शंकरांचे मंदिर आहे. मंदिर नव्हे तर इथे पांडवांनी लेणी कोरल्याची…