Menu Close

सदगुरु नाथा हात जोडीतो प्रार्थना Sadguru Natha Haat Jodito Prarthana

आपण श्री स्वामी समर्थ प्रार्थना (Shri Swami Samarth Prarthana) सद्गुरू नाथा हात जोडितों (Sadguru Natha Haat Jodito) च्या शोधात आहात का? प्रार्थना इथे मिळेल. नक्की…

मंत्रपुष्पांजली – Mantrapushpanjali Lyrics in Marathi

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तनि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमान : सचंत यत्र पूर्वे साध्या : संति देवा : ।। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने…

कनकधारा स्तोत्र – Kanak Dhara Stotra Lyrics in Marathi

कनकधारास्तोत्रम् अंगहरे पुलकभूषण माश्रयन्ती भृगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम। अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवताया:।।1।। मुग्ध्या मुहुर्विदधती वदनै मुरारै: प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। माला दृशोर्मधुकर विमहोत्पले या सा मै श्रियं…

महालक्ष्मी अष्टकम – Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in Marathi

॥ महालक्ष्म्यष्टकम ॥ नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥१॥ नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि। सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥२॥ सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि। सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥३॥ सिद्धिबुद्धिप्रदे…

श्री महालक्ष्मी स्तोत्र – Mahalaxmi Stotra Lyrics in Marathi

।।श्री महालक्ष्मी स्तोत्र।। सुंदरे गुणमंदिरे करुणाकरे कमलोद्भवे। सिद्धचारण पूजिती जनवंदिते महावैश्णवे।।1।। त्राहि हो मज पाही हो मज पाही हो महालक्ष्मी। हेमभावन रत्नकोन्दण हे सिंहासन आसनी।।2।।…

विष्णु सहस्रनामावली – Vishnu Sahasranamavali in Marathi

ॐ विश्वस्मै नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ वषट्काराय नमः। ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः। ॐ भूतकृते नमः। ॐ भूतभृते नमः। ॐ भावाय नमः। ॐ भूतात्मने नमः। ॐ…

घोरकष्टोद्धारण स्तोत्र – Ghorkashtodharan Stotra Lyrics in Marathi

|| घोरकष्टोधरणस्तोत्रम || श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वम् सदैव । श्रीदत्तास्मान्पाहि देवाधिदेव ।। भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्ते । घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। १।। त्वम् नो माता त्वम् पिताऽऽप्तोऽधिपस्त्वम् । त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वम्…