Menu Close

Author: Bruhaspati

गुरुचरित्र अध्याय पंचेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 45 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ४५ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 45 in Marathi) नरहरी कवीला गुरूच्या दिव्य स्वरूपाचे ज्ञान मिळते. हा अध्याय आपल्याला गुरूंचे दैवी स्वरूप आणि त्यांच्या भक्तांबद्दलचे…

गुरुचरित्र अध्याय चव्वेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 44 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ४४ व्या अध्यायात Gurucharitra Adhyay 44 in Marathi) आपल्या गुरूंच्या कृपेने पापांपासून मुक्त झालेल्या पूर्वजन्मीच्या रजकाची कथा सांगितली आहे. हा अध्याय आपल्याला शिकवतो की…

गुरुचरित्र अध्याय त्रेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 43 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ४३ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 43 in Marathi) एका तंतिकेची कथा आहे, जिने गुरू शोधल्यानंतर आपला प्रवास सोडून गुरूंच्या चरणी शरणागती पत्करली. हा अध्याय…

गुरुचरित्र अध्याय बेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 42 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ४२ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 42 in Marathi) अनंत व्रताचे माहात्म्य वर्णन केले आहे. हा अध्याय आपल्याला शिकवतो की अनंत व्रताचे पालन केल्याने भक्ताला…

गुरुचरित्र अध्याय एक्केचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 41 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ४१ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 41 in Marathi) सांगितले आहे की, गुरूंच्या कृपेने भक्ताला सर्व प्रकारची सिद्धी प्राप्त होते. हा अध्याय आपल्याला शिकवतो की…

गुरुचरित्र अध्याय चाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 40 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ४० व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 40 in Marathi) एका राजपुत्राची कथा आहे जो कुष्ठरोगाने पीडित होता. गुरूंच्या कृपेने राजकुमाराला कुष्ठरोगापासून आराम मिळाला आणि त्याचे…

गुरुचरित्र अध्याय एकोणचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 39 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ३९ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 39 in Marathi) गुरूंच्या दर्शनाने सर्व रोगांपासून मुक्ती कशी मिळते हे सांगितले आहे. हा अध्याय आपल्याला शिकवतो की आपण…

गुरुचरित्र अध्याय अडतिसावा – Gurucharitra Adhyay 38 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ३८ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 38 in Marathi) श्रीगुरूंच्या दैवी चमत्कारांचे वर्णन आहे. हा अध्याय आपल्याला शिकवतो की गुरूंच्या चरणी शरण गेल्याने भक्त जीवनात…

गुरुचरित्र अध्याय सदतीसावा – Gurucharitra Adhyay 37 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ३७ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 37 in Marathi) गुरूंचा महिमा आणि उपासना पद्धतीचे वर्णन आहे. हा अध्याय आपल्याला शिकवतो की गुरू सर्वोच्च आहेत आणि…

गुरुचरित्र अध्याय छत्तिसावा – Gurucharitra Adhyay 36 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ३६ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 36 in Marathi) सांगितले आहे की गुरूंच्या कृपेनेच मोक्षप्राप्ती शक्य आहे. हा अध्याय आपल्याला शिकवतो की आपण गुरूंच्या चरणी…