Menu Close

घोरकष्टोद्धारण स्तोत्र – Ghorkashtodharan Stotra Lyrics in Marathi

Bruhaspatinath - Lyrics

घोरकष्टोद्धारण स्तोत्र (Ghorkashtodharan Stotra): प्रिय वाचकांनो, आपल्या आयुष्यात अनेकदा असे घडते की आपण एखाद्या गंभीर समस्येने वेढलेले असतो, ती समस्या मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किंवा अगदी व्यावसायिक असू शकते. आपण सर्व प्रकारे प्रयत्न करून थकून जातो आणि आपल्याला कुठेही यश मिळत नाही आणि अशा वाईट काळात जेव्हा आपली बुद्धी आणि विवेक आपल्याला साथ देणे थांबवते तेव्हा आपण भगवंताचा आश्रय घेतला पाहिजे. अशा अडचणींवर मात करण्यासाठी श्री वासुदेवानंद सरस्वतींनी हे स्तोत्र रचले.

या स्तोत्रात एकूण 5 श्लोक आहेत जे मनुष्याच्या सर्व समस्या, वेदना, रोग, व्याधी, दारिद्र्य, पाप इत्यादी दूर करण्यास सक्षम आहेत. या स्तोत्राचे दररोज 11 वेळा पठण करावे. शक्य असल्यास गुरुवारी 108 वेळा स्तोत्राचे पठण करावे. स्वामीजींनी हे स्तोत्र श्रीपाद श्रीवल्लभ यांना समर्पित केले आहे, जे भगवान दत्तात्रेयांचे पहिले अवतार आहेत आणि जो व्यक्ती दररोज या पाच श्लोकांचे पठण करतो तो भगवान दत्तात्रेयांना खूप प्रिय होतो.

घोरकष्टोद्धारण स्तोत्र – Ghorkashtodharan Stotra

|| घोरकष्टोधरणस्तोत्रम ||

श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वम् सदैव ।
श्रीदत्तास्मान्पाहि देवाधिदेव ।।
भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। १।।

त्वम् नो माता त्वम् पिताऽऽप्तोऽधिपस्त्वम् ।
त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वम् ।।
त्वम् सर्वस्वम् नोऽप्रभो विश्वमूर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। २।।

पापम् तापम् व्याधिमाधिम् च दैन्यम् ।
भीतिम् क्लेशम् त्वम् हराऽऽशु त्वदन्यम् ।।
त्रातारम् नो वीक्ष्य ईशास्तजूर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। ३।।

नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ।
त्वत्तो देव त्वम् शरण्योऽकहर्ता ।।
कुर्वात्रेयानुग्रहम् पूर्णराते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। ४।।

धर्मे प्रीतिम् सन्मतिम् देवभक्तिम् ।
सत्संगाप्तिम् देहि भुक्तिम् च मुक्तिम् ।
भावासक्तिम् चाखिलानन्दमूर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। ५।।

श्लोकपंचकमेततद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् ।
प्रपठेन्नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् ॥ ६॥

इति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती (टेंबे) स्वामीमहाराज विरचितं घोरकष्टोधरणस्तोत्रम सम्पूर्णम् ।।

-घोरकष्टोद्धारण स्तोत्र

Watch it on YouTube: घोरकष्टोद्धारण स्तोत्र


इस वेबसाइट पर चालीसा/आरती/स्तोत्र सिर्फ भक्ति को ध्यान में रखते हुए दिया गया है. इसके द्वारा हम किसी भी तरह से इस पर हक्क नहीं जता रहे. इसका असली हक इसके असली लेखक/कवी का ही रहेगा.


Similar Post
मारुती स्तोत्र – Maruti Stotra Marathi