Menu Close

Tag: Guru Charitra Adhyay

गुरूचरित्र अध्याय त्रेपन्नावा – Gurucharitra Adhyay 53 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्र अध्याय ५३ (Gurucharitra Adhyay 53 in Marathi) हा संपूर्ण गुरुचरित्राचा समारोप आहे. सिद्धाने नामधारकासी सांगितले की जसे हे गुरुचरित्र आता मी तुला सांगितले तसे…

गुरूचरित्र अध्याय बावन्नावा – Gurucharitra Adhyay 52 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरूचरित्र अध्याय बावन्नावा (Gurucharitra Adhyay 52 in Marathi) हा अध्याय हृदयस्पर्शी कथा आणि गुरूंच्या दैवी स्वरूपावर प्रकाश टाकणाऱ्या अंतर्ज्ञानी शिकवणींनी भरलेला आहे. हा अध्याय अध्यात्मिक…

गुरूचरित्र अध्याय एकावन्नावा – Gurucharitra Adhyay 51 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

श्रीगणेशाय नमः । नामधारक विनवी सिद्धासी । कथा सांगितली आम्हांसी । म्लेंच्छराजाने श्रीगुरुसी । नेलें होतें नगरासी ॥१॥ तेथोन आले गाणगाभुवना । पुढील वर्तल्या निरुपणा…

गुरूचरित्र अध्याय पन्नासावा – Gurucharitra Adhyay 50 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राचा ५०वा अध्याय (Gurucharitra Adhyay 50 in Marathi) हा एक अतिशय प्रेरणादायी अध्याय आहे ज्यामध्ये पूर्वजन्मीच्या रजकाची कथा आहे, ज्यांना श्रीगुरु नरसिंहसरस्वतींच्या कृपेने मोक्ष प्राप्त…

गुरूचरित्र अध्याय एकोणपन्नासावा – Gurucharitra Adhyay 49 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्र अध्याय ४९ (Gurucharitra Adhyay 49 in Marathi) हा एक अतिशय प्रेरणादायी अध्याय आहे ज्यामध्ये गुरूंच्या दयाळूपणाचे आणि करुणेचे वर्णन केले आहे. हा अध्याय आपल्याला…

गुरुचरित्र अध्याय अठ्ठेचाळिसावा – Gurucharitra Adhyay 48 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्र अध्याय ४८ (Gurucharitra Adhyay 48 in Marathi) हा एक अतिशय प्रेरणादायी अध्याय आहे ज्यामध्ये एका शूद्र भक्ताची कथा आहे ज्याला आपल्या गुरूंच्या कृपेने अपार…

गुरुचरित्र अध्याय सत्तेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 47 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्र अध्याय ४७ (Gurucharitra Adhyay 47 in Marathi) हा एक अतिशय प्रेरणादायी अध्याय आहे ज्यामध्ये एका शूद्र शेतकऱ्याची कथा आहे, ज्याने आपल्या गुरूंच्या आज्ञेचे पालन…

गुरुचरित्र अध्याय सेहेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 46 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ४६ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 46 in Marathi) गुरूंच्या सर्वव्यापी आणि सर्वशक्तिमानतेचे वर्णन आहे. हा अध्याय आपल्याला गुरूंचे दैवी स्वरूप आणि त्यांच्या भक्तांबद्दलचे त्यांचे…

गुरुचरित्र अध्याय पंचेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 45 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ४५ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 45 in Marathi) नरहरी कवीला गुरूच्या दिव्य स्वरूपाचे ज्ञान मिळते. हा अध्याय आपल्याला गुरूंचे दैवी स्वरूप आणि त्यांच्या भक्तांबद्दलचे…

गुरुचरित्र अध्याय चव्वेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 44 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ४४ व्या अध्यायात Gurucharitra Adhyay 44 in Marathi) आपल्या गुरूंच्या कृपेने पापांपासून मुक्त झालेल्या पूर्वजन्मीच्या रजकाची कथा सांगितली आहे. हा अध्याय आपल्याला शिकवतो की…