Menu Close

Home

शिवभक्ती (भगवान शंकरांची भक्ती)

शिव चालीसा शिव ताण्डव स्तोत्र
श्रीशिवस्तुति श्री शंकराची आरती
श्रीशिवलिलामृत अध्याय अकरावा श्री द्वादशज्योतिर्लिंग स्तोत्र

श्री स्वामी समर्थांची भक्ती

श्री स्वामी समर्थ आरती संग्रह श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र
सदगुरु नाथा हात जोडीतो प्रार्थना कालभैरवाष्टक
श्री स्वामी चरित्र सारामृत सगळे अध्याय

श्री दत्तगुरूंची भक्ती

आरती दत्ताची श्री दत्त बावन्नी
गुरुचरित्र अध्याय नववा गुरुचरित्र अध्याय चौदावा
जगत वंद्य अवधूत दिगंबर, दत्तात्रय गुरु तुम्हीच ना
संपूर्ण श्री गुरुचरित्र अध्याय १ ते ५३

विविध स्तोत्रे

घोरकष्टोद्धारण स्तोत्र श्री महालक्ष्मी स्तोत्र
कनकधारा स्तोत्र सिद्धमंगल स्तोत्र
मारुती स्तोत्र श्री गणपति स्तोत्रं
राम रक्षा स्तोत्र श्री व्यंकटेश स्तोत्र