Menu Close

Category: Aarti

आरती दत्ताची त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती – Aarati Dattachi

If you are looking for Aarati Dattachi Lyrics (आरती दत्ताची त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती) then here it is. त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्ताची आरती त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा।…

गणपतीची आरती – सुखकर्ता दुःखहर्ता

Ganapati Photo - Ghalin Lotangan

गणपतीची आरती – सुखकर्ता दुःखहर्ता सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची । नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ॥ सर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराची । कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची…

श्री शंकराची आरती – Shri Shankarachi Aarti

श्री शंकराची आरती – Shri Shankarachi Aarti लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा, वीषे कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा, तेथुनिया जळ निर्मळ वाहे झुळझुळा…