Menu Close

Tag: Guru charitra Adhyay 46

गुरुचरित्र अध्याय सेहेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 46 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या ४६ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 46 in Marathi) गुरूंच्या सर्वव्यापी आणि सर्वशक्तिमानतेचे वर्णन आहे. हा अध्याय आपल्याला गुरूंचे दैवी स्वरूप आणि त्यांच्या भक्तांबद्दलचे त्यांचे…