Menu Close

Tag: Guru Charitra Adhyay 13

गुरूचरित्र अध्याय तेरावा – Gurucharitra Adhyay 13 in Marathi

Gurucharitra Adhyay in Marathi

गुरुचरित्राच्या १३ व्या अध्यायात (Gurucharitra Adhyay 13 in Marathi) गुरूंच्या दर्शनाने सर्व रोगांपासून मुक्ती कशी मिळते हे सांगितले आहे. हा अध्याय आपल्याला शिकवतो की आपण…